nav icon

Wat is LETS?

over LETSen, praktische werking en interLETSen

LETS is overgewaaid op Canada. Ondertussen zijn er veel sites die de geschiedenis van dit systeem vertellen. Dat zal ik hier dan ook niet herhalen. De essentie is dat je diensten en goederen ruilt tegen een LETSeenheid. Dit kunnen diensten zijn zoals helpen met klussen, koken voor een medelid, kleren herstellen en meer en goederen zoals groenten, fruit, meubels, boeken, kleding en meer (alles wat legaal is, kan geruild worden).

De waarde van de dienst of goed wordt in onderling overleg bepaald. Als vuistregel geldt 1 uur werken is 60 eenheden (30 minuten is 30 eenheden, 15 minuten 15 eenheden, enz...). De centrale vraag bij een ruiltransactie is: wat zou ik hiervoor graag in ruil hebben (een uur babysit? twee uren klusjes in de tuin?...).

Concreet voorbeeld: ik doe een stapel boeken weg en vraag hiervoor 60 eenheden, mijn vriend verderop neemt deze boeken over en schrijft via ons elektronisch systeem (eLAS) 60 eenheden op mijn rekening. Met deze eenheden vraag ik mijn vriendin die een kilometertje van hier woont om even naar de supermarkt te rijden. Zij krijgt hiervoor 30 eenheden. Met die 30 eenheden LETSt ze een pot soep bij haar buurman. En hij op zijn beurt komt hier vragen of ik even op zijn kinderen wil passen. En de LETSeenheden rollen (virtueel).

Het bijzondere aan dit systeem is dat je ook negatief kan gaan. Dat klinkt wel ineens zwaar en met ons angst voor schulden durven we dat ook niet goed. Maar als er niemand negatief durft gaan blijft iedereen op nul staan en wordt er niet geruild. De eenheden rollen niet. Het systeem werkt niet. 

De negatieve eenheden zijn beloften: je belooft om als je kan iets terug te geven aan de kring (je tijd of iets tastbaar). Iedereen heeft periodes dat hij veel hulp nodig heeft en periodes dat hij veel hulp kan geven. Zo is het leven. We vertrouwen erop dat iedereen die negatief gaat in de kring deze belofte zal inlossen... omdat we vrienden zijn binnen de kring. En vrienden helpen elkaar wanneer ze kunnen. Daarom verkiezen we ook een kleine kring waarbij iedereen elkaar bij naam kent. 

We kiezen er wel voor om te interLETSen: dat zijn transacties met andere kringen. Dankzij eLAS (en ELAND dat hiervoor de code van eLAS gebruikt) is dit mogelijk over verre afstanden. Ga je naar zee? Zoek dan even in het aanbod van een bevriende kring naar een verblijfplaats daar. Waarom niet? Vlaanderen is misschien te groot om iedereen bij naam te kennen, maar juist klein genoeg om gezellig te interLETSen.